Utvikling og kompetanse

Vår kompetanse i det vi gjør er nøkkelen til suksess!  Derfor har vi har et kontinuerlig fokus på opplæring og videreutvikling av våre ansatte gjennom følgende arenaer:

  • E-læringsportal 

  • Klasseromskurs i spesielle temaer

  • Personlig utvikling og veiledning i hverdagen

  • Mulighet for talent-programmer i regi av Coop Kompetanse