Årsmøtet i Coop Vestviken

Årsmøtet er lagets høyeste organ og består av 30 faste medlemmer, hvorav 20 velges av medlemmene og 10 av og blant de ansatte.  

 

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene som medeiere den øverste myndighet i Coop Vestviken. Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger styre og andre utvalg Årsmøtet finner nødvendig.

Coop Vestviken er et regioninndelt lag og har følgende sammensetning frem til årsmøtet i april 2022:

Les mer i våre vedtekter

Årsmøterepresentanter

REGION ØST                                             REGION VEST

Periode 2020 - 2022                                 Periode 2020 - 2022  

Blagovestka Riser             Fast                             Terje Kvam                  Fast

Per Arne Nyberg              Fast                             Øivind A. Flata             Fast 

Jo Heier                          Fast                             Arne Johan Karlsen       Fast

Espen Bjerke                   Fast                             Inge Vidar Aasen          Fast

Alexander Berg                Fast                             Tore Bakke                  Fast

Heidi Therese Nordstrøm  Fast                            Terje Koch                   Fast

Mette Kaaby                    Fast                            Christian Fredrik Holst  Vara

Nina Rygh                       Fast

Astrid Bratland                 Fast                 

Agneta Lindèn Moen        Fast                           ANSATT Representant til Årsmøtet 2020 - 2022 

Marianne Rieber-Mohn    Fast                             Hans Kr. Rasmussen    Fast

Blerim Gjoni                    Fast                             Jørgen Sveberg            Fast

Daniel Walter                  Fast                             Thomas Villø               Fast

Arvid Barstad                   Fast                             Tina Fosse                  Fast

Stig Pedersen                  Vara                             Merethe Bjerknes        Fast

Julie Kvamme                  Vara                             Mari Nygård                Fast

Egil Dahl                         Vara                             Anita Pettersen            Fast

Randi Ellinor Stensaker    Vara                             Geir Arne Reiss            Fast

Ole Inge Gaasø               Vara                             Marius Sjøhaug            Fast

Bjørn-Erik Sveberg          Vara                             Espen Røstgård            Vara

                                                                        Ragnhild Grimstad       Vara

                                                                        Alexandra R. Sørensen  Vara