Coop Valg - 2018

October 10, 2017

Vil du bestemme i Coop?

Coop Vestviken søker eier-representanter.

 

Som medlem i Coop er du en av våre eiere - Coop litt ditt. Hvert 2. år velges eier-representanter til Årsmøtet. Årsmøtet har samme rolle som generalforsamlinger i privateide bedrifter. Coop Vestviken eies av kundene i Coop-butikker i Asker og Bærum, Røyken og Hurum samt Øvre Eiker og Hol.

Er du interessert i å være eier-representant, ta kontakt med leder av valgkomiteen, Svein Arne Lilleløkken

  • sveinarne58@gmail.com 

  • eller telefon 95040774. 

For å være valgbar må du være myndig, og du eller din husstand må ha handlet for minst kr.8.000,- de siste seks måneder eller minst kr.16.000,- de siste tolv måneder.

Oppgaver:

Det avholdes 2 møter i året, selve årsmøtet i april og halvårskonferanse i oktober/november. Årsmøtet beslutter Årsregnskap, vedtekter og velger styre. I tillegg er Årsmøtet arena for dialog mellom administrasjon, styre og eiere. Årsmøtet gir føringer som sikrer at Coop ikke går på akkord med medlemmenes interesser. 

Valget:

Selve valget foregår ved at kandidatene settes opp på liste. Medlemmer logger seg inn på coop.no og stemmer. Valget foregår i perioden 29. januar til 11. februar 2018. Det legges ikke opp til valgkamp. Kandidatene presenteres med bilde og en liten valgtekst. Det settes opp litt flere kandidater enn de som skal velges og det gis mulighet til å kumulere.
  
Årsmøtet i Coop Vestviken har 30 medlemmer, hvorav 20 velges av medlemmene og 10 blant de ansatte.  Årsmøtets medlemmer velges i 2 regioner hvor antallet bestemmes av antall medlemmer og kjøp i regionen:

Øst (Asker, Bærum, Hol):  her velges 14 faste og 7 varamedlemmer.
Vest (Røyken, Hurum, Øvre Eiker): her velges 6 faste og 3 varamedlemmer.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Siste innlegg

January 3, 2018

October 10, 2017

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Coop Vestviken | vestviken@coop.no | tel. 67818910 | Gml. Ringeriksvei 39, 1357 Bekkestua

  • Facebook Social Icon