Personvernerklæring –  Leietakere og Kredittkunder

Innledning

Coop Vestviken SA er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med ditt kundeforhold.  Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Hvilke opplysninger vi registrerer om deg

Vi registrerer opplysninger som ditt navn, adresse, epost, telefonnummer og personnummer

I forbindelse med ditt kundeforhold registrerer vi en rekke personopplysninger

Vi registrerer opplysninger som Avtaledokumenter, Kjøpsdokumenter og Fakturering, samt Korrespondanse og andre elementer som oppstår som følge av kundeforholdet

Hva bruker vi personopplysningene til

Det rettslige grunnlaget er enten at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, at vi er pålagt behandlingen i lov, at vi har en berettiget interesse i behandlingen som overstiger eventuell personvernmessig ulempe for deg, eller at du har gitt samtykke til behandlingen.

  • Vi skal fakturere for produkter og tjenester og benytter din kontaktinformasjon og avtaledokumenter/kjøpsdokumenter til dette.

  • Vi trenger å administrere kundeforholdet og bruker de mange ulike opplysningene som genereres mens du er kunde hos oss til dette.

 

Hvem deler vi dine personopplysninger med

Vi benytter databehandlere som bistår oss med ulike prosesser i virksomheten. 
Ulike typer kategorier av databehandlere:

  • Leverandører som drifter våre IT-Systemer

  • Leverandører som distribuerer faktura

 

Geografisk lagring av personopplysningene

Alle personopplysninger som behandles og lagres for og av bedriften utføres i Norge.

 

Hvor lenge lagres dataene

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig, og kun så lenge det er nødvendig eller vi er pålagt lagring ved lov.  Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot eller av oss.

 

Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger.  Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger.  Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet.  Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle skal slettes, og du kan kreve dette gjort om ikke vi har sørget for det på eget initiativ.  Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. Du har rett til såkalt dataportabilitet, og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger.  Du kan også motsette deg å være gjenstand for helt automatiserte individuelle avgjørelser av rettslig karakter.  Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til datatilsynet – men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger, og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om ovennevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter.  Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene henvender du deg til oss og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

 

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelige for eventuelle spørsmål du måtte ha – bruk gjerne nedenstående kontaktinformasjon.

 

Kontaktperson:

Adm. Direktør Wenche W. Løvland
Telefon 67818910 | epost: vestviken@coop.no
Adresse: Gml. Ringeriksvei 39, 1357 Bekkestua