Hvorfor Coop Vestviken

Som et samvirkelag er vi eid av våre medlemmer, og hos oss setter vi Kunden Først i alt vi gjør.  Gjennom våre verdier sørger vi for en trygg og inspirerende arbeidsplass for våre ansatte;

  • Ærlighet - Vi holder det vi lover.

  • Omtanke - Vi viser omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig utvikling

  • Innflytelse - Våre medlemmer og medarbeidere bidrar til forming av virksomheten

  • Nytenkende - Vi skal dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i tråd med kundenes interesser

  • Tiltro til egenart - Vi skal drive rasjonelt, profesjonelt og effektivt, og verdiene skal deles med våre medlemmer/medeiere

Vi har konkurransedyktige betingelser, og følger tariffavtaler.